• 50 Sắc thái của Học sinh

    Khi giáo viên hỏi: Em có thuộc bài không?

    Khi trả bài không đạt, giáo viên yêu cầu lần sau trả lại

    Khi lén xuống căn-tin trong giờ học, gặp phải giáo viên

    Khi học tiết cuối trong ngày

    Khi …