Sắp hè

Sắp tới nghỉ hè, lớp hết ngoan
Ăn vụng, nhắn tin, đến la làng
6 tiết một ngày sao mệt mỏi
Lo nhiều thêm chán, muốn bỏ ngang

Thẻ:

Leave A Comment?