Kho sách Toán thời đại học

Một thời lều chõng năm xưa
Sáu năm mà ngỡ như vừa hôm qua
Một thời oanh liệt đã xa
Để dành kỷ niệm làm quà mai sau
Hôm nay chụp lại làm màu
Để xem đám bạn, đứa nào nhận ra

Bình luận

Chia sẻ
Tagged: Thẻ: