Em bé và quả bóng

Quả bóng lăn, quả bóng lăn
Vui cùng em bé tung tăng sân nhà
Lưa thưa hạt nắng hiền hòa
Vui nhìn cháu nội, lòng già thảnh thơi

Bình luận

Chia sẻ